Hizmet Sözleşmesi (Kullanım Koşulları)

Kadıköy Boa Sahne’ye hoş geldiniz!
Sitemizi ziyaret etmekle veya kullanmakla, Kadıköy Boa Sahne İnternet Sitesinin (“Site”) kullanılmasına ilişkin bu Koşulları ve Site ile ilgili bütün mevcut yasal düzenlemelere uyacağınızı açıkça kabul etmiş sayılıyorsunuz.
Siteyi sadece kişisel kullanımınız için ziyaret etme, görüntüleme ve Site’nin sayfalarını sadece kişisel kullanımınız için kopyalama hakkına ve yetkisine sahip olduğunuzu kabul etmektesiniz.
Kadıköy Boa Sahne sizi yazılı olarak yetkilendirmedikçe; Site’deki bilgi ve içeriği, etkinlikleri izlemek ve tanıtıcı bilgiler almak, sadece kendi kullanımınız için bilet satın almak ve başka kişisel kullanım amaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağınızı, yüklemeyeceğinizi, yayınlamayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi veya başka bir şekilde dağıtmayacağınızı da kabul etmektesiniz.
Site’nin içeriği ve yazılımı, Kadıköy Boa Sahne’ye ve/veya onun tedarikçilerine aittir ve Türkiye ve uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır. Site sayfalarına yasal telif hakkı uyarısı ve çeşitli tanıtma yazıları konulmuştur. Bu uyarı ve yazıların silinmesi veya kaldırılması yasaktır.
Kadıköy Boa Sahne’nin, bileti sattıktan sonra değiştirme veya bedelini iade etme ya da çalınan, kaybolan, hasar gören veya imha olan biletleri değiştirme veya bedelini iade etme zorunluluğu bulunmamakta olup; bu gibi hususlarda karar verme yetkisi tamamen Kadıköy Boa Sahne’ye aittir. Biletlerinizi aldıktan sonra lütfen emin bir yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığı veya ısının bazen biletlere zarar verebileceğini lütfen unutmayınız.
Etkinlikler zaman zaman çeşitli nedenlerle iptal edilebilmekte veya ertelenebilmektedir. Bu gibi hususlar, Site’de veya Sosyal Medya Hesaplarımızda derhal ilan edilecektir. Etkinlik iptal edildiği takdirde, bilet bedelinin iadesi konusunda bilgi almak için lütfen bizimle temas kurunuz. Etkinliğin yeri veya tarihi değiştirildiği takdirde, Kadıköy Boa Sahne bilet bedelinin iadesini yapmayı kabul ve taahhüt eder. Bu konuya ilişkin tam ve detaylı bilgi için lütfen bizimle temas kurunuz
Kadıköy Boa Sahne, Site’de ilan edilmekle yürürlüğe girmek üzere dilediği vakit Koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle Site’nin bu sayfasına periyodik ve düzenli olarak bakmanızı öneririz.
Kullanım Koşullarına aykırı davrandığınız takdirde; Kadıköy Boa Sahne, Siteyi kullanmanıza son verebilir, ileride Siteyi kullanmanızı engelleyebilir, bilet siparişinizi iptal edebilir ve/veya aleyhinize hukuki yollara başvurabilir.
Erişim ve Müdahale:
Kadıköy Boa Sahne web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz. Bizim altyapımız üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağınızı da kabul etmektesiniz. Önceden Kadıköy Boa Sahne’nin açık ve yazılı iznini almadan, bizim web sitemizin içeriğini kopyalamayacağınızı, çoğaltmayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, bu içerikten türev eserler yaratmayacağınızı ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğinizi (ticari olmayan ve kişisel amaçlarla kullanım durumları hariç) kabul etmektesiniz
Site’nin her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı yasaktır ve bu tür kullanım halinde, gerekli araştırmalar yapılacak ve her türlü hukuki tedbirler alınacaktır.
Bu siteyi, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla kullanan kullanıcıların hak ve imtiyazları sona erdirilecektir. Bir kullanıcının bu siteyi yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin bize bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının bu siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilecektir Kadıköy Boa Sahne’nin ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığına inanması halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının bu siteye erişim veya siteyi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce de iptal etme hakkı saklıdır.
Siteyi başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanmanız da dahil, siteyi kullanmanızdan dolayı 3. şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, yapabileceği talepleri tazmin edeceğinizi ve onların bu zararların gidereceğinizi de kabul etmektesiniz.
Kadıköy Boa Sahne, sitenin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez. Site ve içeriği “olduğu gibi” ve “mevcut haliyle” esasında sunulmaktadır. Kadıköy Boa Sahne, sizin siteden yüklediğiniz dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti edemez.
Kadıköy Boa Sahne, satışa sunulan hizmetin kullanılmasından beklenebilecek sonuçlar konusunda 4077 sayılı Tüketici Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü çerçevede garanti verir.
Kadıköy Boa Sahne; sitenin üçüncü şahıs kullanıcıları, Kadıköy Boa Sahne kullanıcıları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının Kadıköy Boa Sahne hizmetiyle ilgili ya da sizin siteyi ve/veya Kadıköy Boa Sahne hizmetini kullanmanızla ilgili fiil, ihmal ve davranışları için her türlü sorumluluğu reddeder. Kadıköy Boa Sahne; herhangi bir etkinliği organize eden kişiler, icracılar, kurumlar veya başka üçüncü şahısların siteyle bağlantılı veya siteye atıfta bulunan ürünleri, hizmetleri, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamaz.
Bu sorumluluk sınırlamalarına izin verilmeyen ülkeler hariç, Kadıköy Boa Sahne, bu tip zararların olabileceği kendisine önceden bildirilmiş olsa bile, kâr kaybı da dahil dolaylı, arızi ve özel zararlar veya netice kabilinden doğan zararlar veya cezai tazminatlar için size karşı hiçbir durumda sorumlu tutulamaz. İşbu Koşulların Kadıköy Boa Sahne’nin sorumluluğunu sınırlayan hükümlerinden birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en fazla sınırlayan hali ile geçerli sayılacak ve Kadıköy Boa Sahne’nin sorumluluğu buna göre belirlenecektir.
Siteyi kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılıyorsunuz.
Bu koşulların tamamı Türkiye Hukukuna tabi olup; Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 11. Maddesinin (f) bendi gereği mesafeli sözleşmelerde uygulanan esas ve usullere tabi değildir.