Sözleşme ve Politikalar

Kadıköy Boa Sahne Satış Politikaları ve Satış Sözleşmesi

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 3’üncü maddesi uyarınca, Kadıköy Boa Sahne ile ilgili tanıtıcı bilgilerin tümü, sitemizin “Hakkımızda” başlıklı bölümünde güncel şekilde yer almaktadır. Aşağıdaki Satış Politikamızı ve Satış Sözleşmemizi, müşteri olarak sizi memnun kılacak ve kadıkoyboasahne.com’ daki satın alım süreci konusunda sizi bilgilendirecek şekilde tasarladık. Web sitemize üye olarak ve/veya satın alım işlemlerini gerçekleştirerek, Kullanım Koşullarını, Satış Politikası ve Sözleşme hükümlerini ve Gizlilik Beyanını okuduğunuzu, anladığınızı ve içeriklerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı belirtir, satış politikası ve/veya sözleşme hükümlerinin aksine bir talebinizin ya da şikayetinizin olması durumunda, herhangi bir satın alım işlemi gerçekleştirmeden ve siparişinizi onaylamadan önce, bizimle sitemizde belirtilen iletişim numaralarından iletişime geçmenizi öneririz. Sitemizden bilet ve/veya kart satın alarak ve siparişinizi onaylayarak, işbu Sözleşme hükümlerine bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz. Dolayısı ile sitemizden bilet ve/veya hizmet satın aldığınızda, bilet ve/veya kart ile ilgili tüm sürece, prosedürlere ve işlemlere aşağıda yer alan Sözleşme hükümlerinin aynen uygulanacağını önemle belirtiriz.

Ayrıca, siparişinizi onaylayarak; bileti ve/veya ürünü satın almadan önce; a) firmamız ile ilgili gerekli tüm bilgileri ve iletişim adreslerini b) satın aldığınız bilete ve hizmete ilişkin tüm özellikleri ve ayrıca tüm vergiler dahil toplam bilet/hizmet fiyatını ve varsa tüm ek masrafları c) Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgileri ve şikayetlere ilişkin sözleşmede düzenlenen çözüm yöntemlerini d) uyuşmazlık konusunda başvurularınızı Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceğinize dair sözleşmesel bilgileri e) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesine istinaden cayma hakkınızın olmadığını ve neticeten sözleşmede düzenlenen tüm hükümleri bildiğinizi yazılı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Satın alma işlemini onaylamadan önce, sizlerden onayınız kapsamında, yazılı şekilde ön bilgilendirme onayı alındığını ve ön bilgilendirme onayının işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ayrıca ve önemle vurgularız. İlaveten, işbu sözleşme ile “bilet satın alma işleminizin onaylanması durumunda ödeme yükümlülüğü altına gireceğiniz” konusunda açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğinizi de önemle bilmenizi isteriz.

 

Bilet ile İlgili Şart ve Koşullar

 1. İşbu sözleşmede belirtilen ‘’ bilet ‘’ etkinlik bileti, açık bilet, hatıra bileti ve BoaKart’ı kapsamaktadır. Satın alınması, kullanılması ve tüm şartları aynı esaslara tabidir. Ürünlerin detaylı açıklamaları kadıkoyboasahne.com’da belirtilmiştir.
 2. Satın almış olduğunuz bilet Kadıköy Boa Sahne’ye aittir; talep halinde üzerine basılı ücreti iade etmek suretiyle geri alınabilen ve girişi reddedilebilen kişisel bir izin niteliğindedir. Satın alan, bu biletin münhasıran şahsi kullanım için satın alınmış olduğunu ve hiçbir iş veya ticari faaliyetin bir unsurunu teşkil etmek üzere satın alınmadığını beyan ve taahhüt eder. Özel olarak, bilet satılamaz, ilave ücretle olsun diğer şekilde olsun satışı teklif edilemez; reklam, (yarışma ve çekilişler de dahil) promosyon veya diğer ticari maksatlarla kullanılamaz. Biletin, üzerinde yazılı fiyattan daha yüksek bir fiyata satılması veya satışına teşebbüs edilmesi, hiçbir ücret iadesi veya diğer telafi olmaksızın bilete el koyma veya iptal için haklı sebep teşkil eder.
 3. Biletlerinizi kontrol ve muhafaza yükümlüğü size aittir. Normal şartlar halinde tüm satışlar kesin ve iadesizdir. Kaybolan, çalınan ya da herhangi bir şekilde tahrip olan biletlerden dolayı Kadıköy Boa Sahne hiçbir şekilde sorumlu değildir.
 4. Bir etkinlik iptal edildiğinde veya tarihi değiştirildiğinde uygulanacak prosedür Kadıköy Boa Sahne tarafından belirlenir ve duyurulur. Kadıköy Boa Sahne, bir etkinliğin iptal edilmesi veya tarihinin değiştirilmesi durumunda bilet sahiplerine söz konusu iptalden haberdar etmek için makul gayreti gösterecektir, bununla birlikte bilet sahiplerinin etkinlik tarihinden önce iptalden veya tarih değişikliğinden mutlak surette haberdar edileceği ile ilgili garanti ve taahhütte bulunmamaktayız. İlgili etkinliğin iptal edilip edilmediği ve/veya tarihi değiştirilmiş bir etkinliğin tarihi ve saati konusunda bilgi sahibi olma sorumluluğu size aittir.
 5. Kural olarak, tüm bilet satışları kesindir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesine istinaden satın aldığınız biletlere dair cayma hakkınız bulunmamaktadır. Satılan biletlerin herhangi bir şekilde kaybolması, çalınması, hasar görmesi ya da imha olması durumunda, bilet değiştirme/yeni bilet basma ya da para iadesi yapılmaz. Etkinliğin iptal edilmesi haricinde, satılan biletler, satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz. Ancak, bilet sahibinin tarihi değiştirilmiş etkinliğe katılmasının mümkün olmadığı hallerde bilet hamillerine ücret iadesi yapılabilir. Ücret iade tutarları, satın alınan biletin üzerinde yazılı ücret iadesi ile sınırlı olup, sair başkaca bir bedelin talebi mümkün değildir. Bununla birlikte, etkinliğin iptali veya ertelenmesi durumunda, Kadıköy Boa Sahne geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar getirebilme hakkına sahip olduğu gibi, programda değişiklik yapma hakkına da sahiptir. Geri ödemeler konusunda Kadıköy Boa Sahne’nin belirlediği son iade talebi tarihlerine ve diğer talimatlara uyulması sizin sorumluluğunuzdadır. Kadıköy Boa Sahne tarafından belirlenen iade tarihleri dışında bilet ve/veya bedel iadesi yapılamaz. Bu kapsamda Kadıköy Boa Sahne hiçbir sorumluluk üstlenmez. İptal edilen ve ertelenen etkinliklerde bilet tutarının iade edilebilmesi için, biletlerini Kadıköy Boa Sahne gişesine fiili olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Fiili olarak teslim edilmeyen biletlere ilişkin olarak bilet bedeli iadesi yapılmamaktadır ve bu kapsamda Kadıköy Boa Sahne hiçbir şekilde sorumlu değildir. İptal edilen veya değişiklik yapılan etkinliklerle ilgili daha fazla bilgiyi web sitemizde bulabilirsiniz.
 6. Biletler Kadıköy Boa Sahne’nin kurallarına göre düzenlenmiştir. Bu kuralların herhangi birini ihlal etmeniz ya da hasara, rahatsızlığa yol açmanız, hukuka aykırı ve/veya suç teşkil edebilecek davranışlar içinde olmanız durumunda Kadıköy Boa Sahne sizi mekân dışına çıkarma ya da mekana girişinizi engelleme hakkını saklı tutar. Kadıköy Boa Sahne, müşterilerinin güvenliğini temin etmek amacıyla zaman zaman güvenlik araması yapabilir.
 7. Geç kalanların, etkinlikte verilen uygun bir ara sırasında girişine imkân verilmesi tamamen Kadıköy Boa Sahne’nin belirlediği kural ve düzenlemelere bağlıdır.
 8. Belirli bir tarihe ve etkinliğe alınan biletler, yalnızca o etkinlik ve tarih için geçerlidir. Bilet sahibinin, katılamaması durumunda biletiniz açığa alınamaz, başka tarihteki bir etkinlikle değiştirilemez, ücret iadesi yapılamaz.
 9. Fotoğraf makinesi, cep telefonu veya kayıt ekipmanlarının kullanımı Kadıköy Boa Sahne’nin belirlediği kural ve düzenlemelere bağlıdır. Bu nedenle fotoğraf makinesi veya diğer kayıt ekipmanlarının, lazer kalemi ve cep telefonlarının etkinlik mekanına sokulması yasaklanabilir.
 10. Kadıköy Boa Sahne, şahsi eşyalarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 11. Kadıköy Boa Sahne numarasız oturma düzenine sahiptir. Herhangi bir şekilde etkinlik öncesinde yer seçimi yapılamaz. Oturduğunuz koltuktaki fiziksel arızalar dışında hiçbir sorundan Kadıköy Boa Sahne sorumlu değildir. Etkinlik organizatörü dilediği taktirde numaralı oturma düzeni koyabilir, Kadıköy Boa Sahne bu gibi durumlarda sorumluluk kabul etmez.
 12. Kadıköy Boa Sahne, müşterilerin dışarıdan getirdiği yiyecek ve içeceklerin mekâna sokulmasını yasaklayabilir.
 13. Etkinlik mekanına giriş ve çıkışlar Kadıköy Boa Sahne’nin belirlediği kural ve düzenlemelere bağlıdır. Bilet kontrolünden sonra dışarı çıkıp tekrar girilmemesi genel esastır. Öğrenci bileti için kimlik kontrolü yapılmakta ve kimliği olmayan seyircilerden bilet farkı talep edilmektedir.
 14. Bilet sahipleri, izleyiciler olarak ses ve görüntü kaydedilmesine işbu suretle muvafakat ederler.
 15. Biletler, kişi başına, kredi kartı başına belli bir maksimum adet ile sınırlandırılabilecektir.
 16. Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukuku’na tabidir.
 17. 17.Kadıköy Boa Sahne internet sitesinin bazı bölümleri İngilizce ve Türkçe dillerinde inşa edilmiştir. Türkçe ve İngilizce metinler arasında herhangi bir farklılık ve/veya çelişki olması halinde Türkçe metin esas alınacaktır.
 18. Bilet satın alma işlemiyle ilgili bilgi almak isterseniz, işleminizi tamamladıktan sonra, tarafınıza gelen e-postada yer alan bilet numarası, güvenlik numarası, T.C. kimlik numarası veya ad/soyad ile kadıkoyboasahne.com’ un iletişim sayfasında yer alan iletişim numarası üzerinden bizi arayabilirsiniz.
 19. Siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceğiniz toplam bedel de dâhil olmak üzere, sözleşmenin tüm şartları sizler tarafından açıkça görülmektedir. Dolayısı ile bileti satın alarak ve siparişi onaylayarak, işbu sözleşme hükümlerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı yineler, siparişi onaylamadan önce tüm sözleşme hükümlerini dikkatlice incelemeniz gerektiğini bir kez daha hatırlatırız.
 20. İşbu Sözleşmeden ve/veya hizmet ya da bilet satın alma işlemlerinden dolayı herhangi bir ihtilafın doğması durumunda, uyuşmazlığı öncelikle sulhen gidermeye çalışmak temel hedefimizdir Buna karşın, sulh ile çözülemeyen durumlarda, sitemizden bilet satın alan siz tüketicilerin, olası sorunlarını ilgili mevzuatta yayımlanan parasal sınırlar çerçevesinde Tüketici Hakem Heyetlerine ve/veya Tüketici Mahkemelerine götürebileceğini bilmenizi isteriz. Ayrıca, sözleşmeden kaynaklı tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını ve işbu hükmün, “yetki sözleşmesi” mahiyetinde bir hüküm olduğunu da belirtiriz.